Η προσωπική μου ιστοσελίδα

Μία ιστοσελίδα για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Εδώ θα βρείτε υλικό για μελέτη και δραστηριότητες στο μάθημα των ΤΠΕ στο δημοτικό.